Dekati Allah Selalu

Manusia ibarat HP ia harus selalu dekat ke server. Semakin dekat ke server semakin berfunsi HP itu karena sinyalnya semakin kuat. Sama dengan manusia ia harus selalu dekat kepada Allah. Maka semakin dekat kepada Allah ia akan semakin berfungsi sebagai manusia. Sebaliknya semakin jauh dari Allah ia semakin menjauh dari kemanusiaannya dan lama-lama hanya tinggal casingnya manusia tetapi isinya binatang. Inilah yang di maksud dalam firman Allah swt. :

Dan sesungguhnya Kami jadikan untuk (isi neraka Jahannam) kebanyakan dari jin dan manusia, mereka mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami (ayat-ayat Allah) dan mereka mempunyai mata (tetapi) tidak dipergunakannya untuk melihat (tanda-tanda kekuasaan Allah), dan mereka mempunyai telinga (tetapi) tidak dipergunakannya untuk mendengar (ayat-ayat Allah). Mereka itu sebagai binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. (7: 179)
Advertisements